shutterstock_87169798-min

Beheervergoeding

Laat je verrassen door onze persoonlijk aanpak. Graag gaan we meteen voor je aan de slag. In een persoonlijk gesprek geven we precies aan wat we voor je doen en wat de instapgrens is. Ook dat is bij ons maatwerk.

Je vermogen verdient een degelijk en alert beheer. Dat vereist bijzondere aandacht en zorg. Dat is precies waar wij het beste in zijn, namelijk je vakkundig ontzorgen op beleggingsgebied. Ervaar rust en gemak. Laat de beslissingen voor een optimale beleggingsportefeuille met een gerust hart aan ons over.

Voor het opbouwen en beheren van je maatwerk vermogensbeheerportefeuille betaal je ons per kwartaal achteraf een beheervergoeding. Daar zijn we heel helder en transparant over. Deze vergoeding bestaat uit twee onderdelen: 

  • de vermogensbeheervergoeding (vanaf 0,3% per kwartaal achteraf, exclusief btw)
  • kosten van de beleggingsproducten (transactie en/of interne kosten van het instrument)

Laat je verrassen door onze concurrerende tarieven. De vergelijkende kostenmaatstaf, de optelsom van de geschatte, verwachte kosten per jaar voor vermogensbeheer, kun je gebruiken om ons te vergelijken.

Als voorbeeld een 'neutrale' beleggingsportefeuille van € 500.000, waarin voor 50% zakelijke- en 50% vastrentende waarden worden opgenomen. De transactie-omloopsnelheid bedraagt ongeveer 30%. 

Voorbeeld indicatie totale kosten per jaar, als % van het beheerd vermogen:

Beheervergoeding voor alle profielen:        1,20%
Btw over de beheervergoeding:                    0,21%

Kosten beleggingsfondsen (LKF*):              0,50%
Servicefee depotbank:                                    0,09%
Transactiekosten depotbank:                        0,10%

Goed om te weten dat de kosten van de beleggingsfondsen (*Lopende Kosten Factor) door de fondsaanbieder direct verrekend worden in de koers van het fonds. Verder zijn de totale kosten ook afhankelijk van de keuze van de beleggingsinstrumenten.

Soms kunnen de werkelijke kosten voor het beheer afwijken van de verwachte kosten. Bijvoorbeeld wegens onvoorziene wijzigingen in marktomstandigheden, die leiden tot extra aanpassingen in de beleggingsportefeuille. De werkelijk gemaakte kosten zijn altijd terug te vinden in de kwartaalrapportage.

shutterstock_1673905939-min