Duurzaamheid: het beleggingsbeleid van THB Vermogensbeheer

Duurzaam beleggen is zonder meer een nobel streven. Echter de intrinsieke financiële overweging mag daaraan natuurlijk niet volledig ondergeschikt worden. De onderliggende beleggingen in ons vermogensbeheer houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch, duurzame economische activiteiten. Naast het streven naar financieel rendement proberen we uiteraard rekening te houden met de zogenaamde ESG-overwegingen. ESG staat voor

o Environment (milieu),
o Social (sociaal beleid) en
o Governance (goed bestuur).

In onze beleggingsselectie leggen we de nadruk op goede financiële beleggingsresultaten op de lange termijn, beheerst risico en heldere verslaglegging en informatie. Ons beleggingsbeleid laat zich het beste omschrijven als een combinatie van een top-down en een bottom up benadering.

We beginnen altijd met een wereldwijde analyse van de markten en de economische ontwikkelingen. Vervolgens maken we keuzes in de verdeling van het vermogen over vermogenscategorieën, regio’s en sectoren. Daarbij leggen wij verschillende accenten, met name op waarde, dividend, conservatief en kwaliteit. Het beheer is actief, doordacht en gebaseerd op grondige analyses van ondernemingen en beleggingsinstellingen.

Ons beleggingsbeleid is niet gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen. Daarnaast richten wij ons niet per sé op financiële producten met duurzame kenmerken, aangezien wij de duurzaamheidsrisico’s veelal in onvoldoende mate kunnen inschatten. Net als de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen. Wanneer wij deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen. Verder worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen. Omdat wij deze niet goed kunnen meten.

Bij vergelijkbare beleggingen, in termen van rendement en risico, kiezen we voor de beleggingsoplossing met de beste ESG-score. Daarbij maken we gebruik van het oordeel en de ratings van Morningstar Sustainalitics. Door middel van de ESG- en Carbon Risk Scores wordt aangegeven of een bedrijf de effecten van zijn activiteiten op de facetten milieu, sociaal beleid en goed bestuur meeneemt in zijn ondernemingsplannen. En of een bedrijf zich houdt aan afspraken over onder andere:

o de rechten van de mens,
o corruptie,
o het milieu (waaronder CO2-uitstoot),
o klant- en productintegriteit.

Op verzoek van relaties kunnen we rapporteren over deze duurzaamheidsratings en -scores.
Voor relaties die bepaalde beleggingswensen op ESG-gebied hebben, stellen wij de beleggingsportefeuille zo samen dat aan deze wensen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen.