shutterstock_1673905939-min

Nieuwsbericht oktober 2020

“Hoop doet leven……”

Na de enorm roerige eerste helft van het jaar kende het afgelopen 3e kwartaal een wat neutraler beeld op de financiële markten. Dat was eigenlijk tamelijk onverwacht. De enorme forse herstelbewegingen in het 2e kwartaal op de Amerikaanse beurzen werden gevolgd door een wat voorzichtiger oplopen van de koersen daar, maar bijvoorbeeld voor de Eurostoxx50 was het beeld anders. Deze index kende een min of meer zijwaarts verloop, net zoals de Duitse DAXX index en onze eigen AEX index.

De economische schattingen logen er ook niet om. In de periode juni/juli verschenen de eerste ramingen van de schade die de economie als gevolg van de coronacrisis zou gaan lijden. Die waren historisch. Zo waren schattingen van 10% tot 12% krimp voor het 2e kwartaal in Nederland eerder regel dan uitzondering. Toen dan ook later, half augustus, door het CBS bekend werd gemaakt dat de economische krimp slechts 8,5% was, ging er nog net geen gejuich op. Hoewel in absolute zin de cijfers natuurlijk absoluut rampzalig waren, viel Nederland vergeleken bij de andere Europese landen positief op. Zo was de krimp in Duitsland 10,1% en in Frankrijk 13,8%. Dit is vooral een gevolg van de beleidskeuzes die gemaakt zijn. Nederland heeft besloten forse steun te verlenen aan particulieren en bedrijven. Bovendien was de lockdown hier veel milder dan in veel andere landen. In de landen rond de Middellandse Zee beslaat het toerisme een veel groter deel van de economie dan bij ons. Wegvallen van toerisme hakt er daar dan ook veel steviger in dan bij ons.

Inmiddels zijn we weer wat verder in het jaar en zien we dat het nieuws nog steeds wordt gedomineerd door covid-19 (wel of geen vaccin, wel of geen mondkapjes, wel of geen extra maatregelen). We hopen dat de 2e golf mee zal vallen. Daar is nu wel de focus op de Amerikaanse verkiezingen bijgekomen. Daarover later meer.

We zien dat het herstel in voorspellende indicatoren behoorlijk afzwakt. Die wezen eerst in de richting van een V-vormig economisch herstel, maar de groei die we de afgelopen maanden zagen lijkt momenteel wat momentum kwijt te raken. Op zich niet onlogisch. We snappen allemaal dat bioscopen, horeca, muziekzalen, festivals etc. geen oneindig diepe zakken hebben. Langzaam neemt het aantal ontslagen toe. Langzaam neemt ook het aantal faillissementen toe. Kijk eens naar het betaald voetbal, er is sinds begin oktober geen publiek meer toegestaan. Funest voor de bedrijfstak. Het vliegverkeer is ook nog lang niet terug op het oude niveau en daarmee zit de KLM in de penarie. Ze hopen er het beste van en zijn fors aan het reorganiseren.

Er zit echter veel meer aan vast. Toeleveranciers komen ook onder druk. Zo verkoopt Heineken gewoon minder bier (door sluiting van horeca) en Shell verkoopt minder olie (door minder vliegen en thuiswerken). De belangrijkste angst is echter dat het gestaag oplopen van de werkloosheid de consument zal verleiden de hand op de knip te houden. De consumptie is de belangrijkste peiler van de economie. In dit verband is natuurlijk de steun van de centrale banken en de overheden waanzinnig belangrijk. Het merendeel van de bedrijven in onze AEX heeft toch al best forse verliezen geleden. Het is echter opvallend hoe snel bedrijven gereageerd hebben en de kosten hebben teruggebracht.

Zo hebben veel bedrijven het dividend niet uitgekeerd of in andere gevallen fors verlaagd. Vervolgens zien we dat er extra schuldpapier is uitgegeven en dat het inkopen van eigen aandelen in veel gevallen is stopgezet. Daarnaast zijn de investeringen flink teruggeschroefd. Kortom, er hoefde niet eens zoveel steun gevraagd te worden aan de overheid en door de flink gevulde kasposities zijn de grootste bedrijven best goed voorbereid
op de onzekerheden die nog op hen afkomen.

In de Verenigde Staten (VS) staat alles momenteel in het teken van de verkiezingen in november.

De verspreiding van het coronavirus is daar volledig uit de hand gelopen en heeft inmiddels ook president Trump en het Witte Huis bereikt. De vraag is natuurlijk of de zittende president
zal worden herkozen, het lijkt erop dat de financiële markten een lichte voorkeur hebben voor een republikeinse overwinning. Uiteraard zal in november blijken hoe het allemaal zal gaan
verlopen en hoe de reacties zullen zijn. In ieder geval blijft Trump zelfs vanuit het ziekenhuis lekker doortwitteren.

Het lijkt erop dat voortschrijdende inzichten rond het covid-19 virus en de steeds grotere hoop op een vaccin van doorslaggevend belang zullen zijn voor de ontwikkelingen in de
economie en hoe het bedrijfsleven zich door deze crisis heen slaat. Ook voor Donald Trump staat er veel op het spel, hij roept al tijden dat er vóór de verkiezingen een vaccin zal zijn.
We hopen dat hij gelijk heeft, per slot van rekening kan men ook in Rusland inmiddels een prikje halen….

Bij THB Vermogensbeheer blijven we streven naar uitstekende service en goede communicatie. We blijven aandacht schenken aan maatwerk in het vermogensbeheer en
baseren ons op bewezen theorieën. Denk dan aan zaken als spreiding van risico, (bedrijfs)economische groeicijfers, dividenden en bijvoorbeeld winst per aandeel.

Blijf gezond!