shutterstock_1665623104-min

Nieuwsbrief januari 2021

“It’s been a very good year……”

Frank Sinatra zong het al in 1965… wij luisteren het nummer vaak….en als je niet verder kijkt dan de prestaties van de indices op de financiële markten lijkt het jaar 2020 ook best goed
te zijn verlopen. De werkelijkheid is echter wat weerbarstiger. Natuurlijk niet alleen als het gaat om de effecten- beurzen, daar komen we zo op terug. Wie vooraf had voorspeld dat door
een virusuitbraak de hele samenleving -wereldwijd!- tot stilstand zou komen, die zou volledig weggehoond zijn. Toch is het gebeurd. Nog steeds liggen de ziekenhuizen vol, nog steeds zijn
de aantallen nieuwe besmettingen niet onder controle. Maar toch… de start van de vaccinaties geeft de burger moed. Het geeft ook de effectenbeurzen weer een duwtje in de goede richting.

Het jaar 2020 is een jaar geweest van extremen.

We zagen de op één na grootste daling op één dag van de AEX-index ooit. We zagen wereldwijd beurzen ruim 30% dalen in slechts 3 weken, dit was nog nooit voorgekomen. In het 4e
kwartaal steeg de AEX-index dan weer met meer dan 13%. Ook dat is toch wel vrij uniek te noemen.

De schattingen van de negatieve economische gevolgen van de pandemie logen er in eerste instantie niet om. De eerste ramingen van de schade die de economie als gevolg van de
coronacrisis zou gaan lijden waren dramatisch. Inderdaad viel de economie fors terug, maar met een stijging van het bruto binnenlands product (BBP) van 7,7% in het 3e kwartaal trad
ook een herstel in waar niemand rekening mee had gehouden. Over extremen gesproken, dit is de sterkste groei ooit gemeten in Nederland. Natuurlijk hebben de ongekende steun van
de centrale banken wereldwijd en de beleidskeuzes die door de overheden zijn gemaakt een grote rol gespeeld bij het herstel in de economie. Ook het herstel op de beurzen is hier een direct gevolg van.

Als we wat nader kijken naar de koersontwikkelingen, dan valt een aantal zaken op. De traditionelere ‘value’ bedrijven zijn eigenlijk maar deels teruggekomen. Denk bijvoorbeeld aan
bedrijven actief in sectoren als olie, banken, verzekeren, voeding, reizen en luchtvaart. De grote IT- en internetbedrijven, ofwel ‘growth’ zijn dan juist weer heel fors gestegen. Het verschil
tussen value en growth is de afgelopen 100 jaar eigenlijk zelden zo groot geweest als op het moment van schrijven. Als de theorie van ‘mean reversion’ (kort gezegd: terugkeer naar het
gemiddelde) ook hier van toepassing is, dan roept het wel een belangrijke vraag op. Namelijk in hoeverre dit dan zal gaan plaatsvinden als gevolg van stijging van de achtergebleven ‘value’ bedrijven.
Het kan namelijk ook ontstaan door winstnemingen aan de zijde van ‘growth’.

Dat brengt ons bij de verwachtingen voor het komende jaar. Sommige bedrijven zijn wel heel hard gegroeid en profiteerden juist van de ontstane situatie in 2020. De wereld raakte gaandeweg
de 2e helft van het jaar ook min of meer gewend aan (al dan niet slimme) lockdowns.

Vrijwel moeiteloos schakelde men weer over op thuiswerk, thuisonderwijs en online winkelen. Daarnaast is niet onbelangrijk dat de grotere onzekerheden en bedreigingen voor de beurs niet meer spelen in 2021.

Denk dan aan Brexit, deze lijkt dan nu eindelijk afgewikkeld, of bijvoorbeeld de onzekerheden rond de verkiezingen in de Verenigde Staten en het vertrek van Trump.

We verwachten dat de economie fors in herstel zal blijven. Doordat de vaccinaties hun werk zullen doen en mensen een zekere mate van immuniteit hebben opgebouwd door eerdere
infecties, dooft Covid 19 langzaam uit. Dat betekent dat we langzaam weer naar een normale economische situatie kunnen. Daarbij hoort nog steeds een zekere economische
inhaalslag. Tel daarbij op dat ook komend jaar de rente zeer laag zal worden gehouden door de centrale banken en dat overheden blijven helpen. Dit lijkt op de perfecte cocktail voor
aandelenbeleggingen. Voor obligatiehouders blijft het echter lastig om rendement te maken. Op het moment van schrijven ligt de kapitaalmarktrente in ons land om en nabij -0,5%.

Bij een normale economische situatie zal ook de vraag naar olie (en olieprodukten) herstellen. We gaan weer vliegen, autorijden en leuke dingen ondernemen. Eerdere studies
lieten zien dat de piekvraag naar olie rond 2030 zal komen te liggen. In 2021 mag je echter aannemen dat de vraag zal herstellen en daarmee ligt ook een hogere prijs voor de hand.
Beleggers die vorig jaar teleurgesteld waren in de sector zouden weleens verrast kunnen worden.

Bij THB Vermogensbeheer staat uitstekende service én goede communicatie met onze klanten op de eerste plaats. Toen in maart de paniek flink om zich heen sloeg hebben we de
rust weten te bewaren en hier en daar nog wat posities bijgekocht. We hebben hierover tussentijds nog een update geschreven. Na forse dalingen op beurzen komt vaak een fors
herstel.

We hebben samen met onze klanten vastgehouden aan de beleggingsstrategie en het vizier gericht gehouden op de lange termijn.

Blijf gezond en geniet van een mooi, positief en gelukkig nieuwjaar 2021!