Bull

Nieuwsbrief april 2021

“Party like it’s 1999……1.0”

Wat een ongelooflijke periode hebben we achter de rug in de eerste maanden van het jaar. Logischerwijze doel ik hier natuurlijk op de ontwikkelingen in de samenleving en het beursklimaat.

Maar dat niet alleen, ook THB Vermogensbeheer staat niet stil en blijft zich ontwikkelen. We hebben in het eerste kwartaal Nadia Bellussi mogen verwelkomen als nieuwe vermogensbeheerder.

Daarnaast is onze website helemaal vernieuwd. Een nieuwe look en een nieuwe uitstraling anno 2021. Neem gerust even een kijkje, als je dat nog niet gedaan hebt! Onthoud dat waar sommige zaken veranderen, andere dingen gewoon bij het oude blijven, zoals ons hoge serviceniveau. Met nieuw en fris elan gaan we door met doen waar we goed in zijn: het op innovatieve wijze beleggen van vermogen op de beurzen en daarmee het ‘ontzorgen’ van onze relaties.

Er lijkt zowaar een ‘het kan niet op’ beeld te ontstaan op de beurs, terwijl we nog steeds te maken hebben met een avondklok en lockdowns. Kijk je alleen naar de beurs, dan zou je niet zeggen dat we wereldwijd middenin de coronapandemie zitten. Dat is natuurlijk nog steeds het geval. We hebben al vaker aangegeven dat er een verschil zit tussen onze waarnemingen op microniveau en het algehele, bredere beeld van de economie. Meer een helikoptervisie, een beeld op macroniveau dus.

Kort gezegd, we zien allemaal dat de horeca om ons heen, de vrijetijdsindustrie en de cultuursector zwaar te lijden hebben onder de crisis, maar we zien niet zo goed dat de beursgenoteerde bedrijven steeds meer beginnen te profiteren van het wereldwijde economisch herstel. Dit hangt natuurlijk samen met het vaccinatieprogramma, dat bijzonder voortvarend ter hand wordt genomen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook in ons land gloort er licht aan het eind van de tunnel. Ook elders in de wereld gaat het steeds beter. Om de woorden van Winston Churchill een beetje te verdraaien “misschien is dit niet het einde van het begin, maar het begin van het einde”.       Dat herstel van de wereldwijde economie -en daarmee samenhangend ook een toename van de bedrijfswinsten- wordt nu wel behoorlijk ingeprijsd op de beurzen.

Kijk even naar onze AEX. Het Financiële Dagblad kopte op 1 april (geen grap 😉) dat het oude AEX-record van 703 punten uit september 2000 eindelijk gebroken is!

Wat betekent dat nu allemaal? Moeten we hoogtevrees hebben? Hier kun je uiteraard op verschillende wijzen naar kijken. Er zijn een aantal factoren die in deze analyse uitermate belangrijk zijn. De allerbelangrijkste is toch wel de rente. Om meteen met de deur in huis te vallen, de rente is momenteel 0%, maar in het jaar 2000 lag de rente zo rond de 5%. Een erg groot verschil.     Dat maakt bijvoorbeeld dat de waarderingen veel lager zijn.

In absolute zin dus een record, maar in relatieve zin ziet het beeld er toch iets anders uit. De verwachting is trouwens dat de rente nog best een tijdje langer laag zal blijven, immers de centrale banken zijn hierin behoorlijk eensgezind. Ze blijven enerzijds de korte rente laag houden en anderzijds massaal obligaties kopen en daarmee de lange rente naar beneden duwen.

Laten we nog even wat verder naar de AEX-index kijken. Die index is momenteel ongeveer de best presterende index van Europa geworden en bestaat inmiddels uit veel ‘tech’ aandelen. Dat was vroeger heel anders en ook dat maakt een rechtstreekse vergelijking met het record van het jaar 2000 wat lastig. Het valt echter niet te ontkennen dat van het breken van records een behoorlijk sterke aantrekkingskracht uit gaat. Waar in 2020 door Nederlanders al een kleine € 4 mrd aan extra vermogen is belegd, gaat dat momenteel in 2021 gewoon door! Er is veel belangstelling, niet in de laatste plaats door die eerdergenoemde lage rente. Sparen en beleggen in obligaties levert niet zoveel op. De banken brengen zelfs negatieve rente in rekening voor spaargelden. Kortom, er zijn weinig alternatieven.

Voor een breed gedragen positieve beursontwikkeling zijn de bedrijfswinsten natuurlijk ook belangrijk. Die winstgroei moet wel doorzetten. Gelukkig duiden de meeste indicatoren op een behoorlijk fors economisch herstel. Denk dan aan zaken als werkgelegenheid, producentenvertrouwen en de leading indicator. Ook de publicatie van de ISM-index voor de dienstensector in de VS en de mededeling van de Amerikaanse regering dat men de betrekkingen met andere landen zou willen aanhalen waren positieve zaken. Goed voor het sentiment, goed voor de economie.

Daarnaast moeten we natuurlijk niet vergeten dat de overheden wereldwijd enorme bedragen in de economie pompen. Dat helpt natuurlijk de mensen en bedrijven die het nodig hebben, maar het geeft meteen ook een impuls aan de economie. Het beste voorbeeld is hier misschien wel het steunpakket waarmee de Amerikaanse president Joe Biden de economie wil stimuleren. Dit kan wel eens het grootste naoorlogse project in de Verenigde Staten worden. De hele infrastructuur wordt daar onder handen genomen.

Veruit de meeste economen verwachten dat de wereldwijde economische groei in 2021 bijzonder fors zal zijn. Dit gaat zeer zeker een steun in de rug zijn voor het bedrijfsleven. Laten we even alle gepubliceerde economische data buiten beschouwing, dan is dat eigenlijk ook niet zo raar. Iedereen snakt naar een terugkeer naar normaal. Weer naar een restaurant, weer op vakantie, weer eens winkelen. Het kan haast niet anders dan dat de consumentenbestedingen een inhaalslag zullen laten zien.

Nog even dit: in onze vorige nieuwsbrief stelden we ons de vraag of het historisch gezien enorme verschil in waardering tussen ‘value’ en ‘growth’ aandelen wellicht in 2021 wat kleiner zou worden. In de eerste maanden van het jaar zijn we in ieder geval getuige geweest van de terugkeer van de ‘value’ aandelen. Beleggingsfondsen die zich hier specifiek op richten lieten het afgelopen kwartaal veelal een mooie outperformance zien, maar ook de koersontwikkeling van een bedrijf als Shell geeft dit weer.

Nog geen cliënt van THB Vermogensbeheer en nieuwsgierig wat écht maatwerk in vermogensbeheer kan betekenen? Maak dan gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek!